ข่าวสาร : เรียน ผู้ใช้งาน QuickLink ทุกท่าน

เรียน ผู้ใช้งาน QuickLink ทุกท่าน

ประกาศเปลี่ยน URL สำหรับ QuickLink ไปเป็น https://axaconnect.axa.co.th/quicklink โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8/12/2016 เป็นต้นไปบริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยน้ำท่วมนี้ บริษัทฯจะทำการคัดกรองลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดยรถยนต์ทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถพร้อมมีข้อมูลพื้นที่การใช้รถประจำและประเภทการประกันภัยก่อนหน้านี้ เช่น มีประกันประเภท 1, 2, 3, 2+1, 3+1 เป็นต้น

สำหรับรถใหม่ป้ายแดง บริษัทฯยังรับประกันภัยตามปกติทุกประเภท สำหรับการประกันภัยประเภท 2, 3, 2+1 และ 3+1 บริษัทฯยังคงรับประกันภัยตามปกติ สำหรับงานต่ออายุ บริษัทฯยังคงต่ออายุตามใบเตือนหรือตามที่ระบุในระบบ แต่ไม่รับการปรับเปลี่ยนเป็นประเภท 1

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน หรือถ้าไม่สะดวกใดๆ โปรดติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลท่าน
**********